Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
        προς το κοινόΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 
Στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί αναγνωστήριο για το κοινό, για μελέτη αρχειακού υλικού, από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00-15:00. Οι πολίτες μπορούν να αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία, μετά από αίτησή τους και σύμφωνα με τον κανονισμό του αναγνωστηρίου της υπηρεσίας.

Αναγνωστήριο

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Νομού Πιερίας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό το οποίο απόκειται στα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πιερίας.

Η βιβλιοθήκη διαθέτει βιβλία, η θεματική των οποίων εστιάζει κυρίως στην ιστορία με έμφαση στις τοπικές πηγές, αλλά επίσης σε αρχειονομικά και παιδαγωγικά θέματα. Ακόμη στην βιβλιοθήκη υπάρχει και ένας μεγάλος αριθμός τευχών από εφημερίδες, αποκλειστικά του τοπικού Τύπου, από το 1930 μέχρι σήμερα, οι οποίες είναι βιβλιοδετημένες αλλά και λυτές. Αυτή η συλλογή συμπληρώνεται επίσης από σειρές περιοδικών, τοπικών και μη, καθώς και από διαφημιστικό υλικό σχετικό με διάφορες εκδηλώσεις τοπικού ενδιαφέροντος. 

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική και λειτουργεί στο χώρο του αναγνωστηρίου σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του. Το κοινό έχει πρόσβαση στη βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας του αναγνωστηρίου.

Βιβλιοθήκη ΓΑΚ

Χώρος υποδοχής ΓΑΚ

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού, είτε ως μεμονωμένες επισκέψεις μαθητών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχολικών ερευνητικών εργασιών τους, είτε κατά τμήμα με τη συνοδεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου.

Κατά τις επισκέψεις αυτές και στο πλαίσιο της δημιουργίας αρχειακής συνείδησης και ευαισθητοποίησής τους για την γενική και την τοπική ιστορία, οι μαθητές ενημερώνονται για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας (παραλαβή, συντήρηση, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση του αρχειακού υλικού) με τη βοήθεια προβολής πολυμέσων και ξεναγούνται στους χώρους του Αρχείου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επισκεφθείτε την υπηρεσία ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail (βλ. Στοιχεία επικοινωνίας).