Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Δραστηριότητες
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πιερίας  αναπτύσσουν σειρά δραστηριοτήτων που απορρέουν από το σκοπό λειτουργίας τους ως υπηρεσίας των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Σκοπός των υπηρεσιών των Γενικών Αρχείων του Κράτους

 

 

 

α) Η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, συντήρηση, καταγραφή, μικροφωτογράφηση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού της χώρας και η διάθεση προς μελέτη όλων των δημόσιων και ιδιωτικών αρχείων, εγγράφων και χειρογράφων, τα οποία αναφέρονται στην ιστορία και στην πολιτιστική κληρονομιά του ελληνικού έθνους και σε ό,τι έχει σχέση με τη διοικητική, οικονομική και κοινωνική ζωή του ελληνικού κράτους.

β) Η επισήμανση και απογραφή των εχόντων ιστορικό ενδιαφέρον δημόσιων αρχείων, η επιλογή και εισαγωγή τους στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και η προετοιμασία για τη διάθεση στους μελετητές.

γ) Η συνεργασία με τις αρχές της Εκκλησίας, των εκκλησιαστικών και μοναστηριακών ιδρυμάτων και άλλων θρησκευτικών φορέων για τη διάσωση του αρχειακού υλικού.

δ) Η συνεργασία με τους κατόχους ιδιωτικών αρχείων, τα οποία παρουσιάζουν ιστορικό ενδιαφέρον.

ε) Η εποπτεία των ειδικών αρχείων του άρθρου 39.

στ) Η έκδοση δημοσιευμάτων (περιοδικών και αυτοτελών), που εξυπηρετούν τη γνώση των ιστορικών πηγών της χώρας.

ζ) Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

η) Ο εμπλουτισμός με αγορά ή αποδοχή δωρεάς αρχειακού υλικού από τους κατόχους τους και ομοιοτύπων αρχειακού υλικού που βρίσκονται σε ξένα κράτη ή οργανισμούς.

Άρθρο 9 ν. 1946/1991 "Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και άλλες διατάξεις".

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μέρα στο παλιό σχολειό»

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των Γ.Α.Κ.- Αρχείων Ν. Πιερίας θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα με παράλληλη έκθεση αρχειακού υλικού στο χώρο της Υπηρεσίας μας με τίτλο: «Μια μέρα στο παλιό σχολειό».

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η καλλιέργεια του ερευνητικού ενδιαφέροντος, η δημιουργία αρχειακής συνείδησης, η ευαισθητοποίηση για την τοπική ιστορία και τη διάσωση της πολιτισμικής κληρονομιάς.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΦΙΣΑ

«Οι μικροί ιστορικοί  ανακαλύπτουν τη νεότερη ιστορία της Κατερίνης: Πόσο και πώς άλλαξε η καθημερινή ζωή στην Κατερίνη από τη δεκαετία του ’50 έως τη δεκαετία του ’90»
Εκθέσεις
  • Συμμετοχή στη Δ.Ε.Θ. με έκθεση αρχεικού υλικού των Γ. Α. Κ., 2007
  • Συμμετοχή στην Έκθεση φωτογραφίας του 7ου Γυμνασίου Κατερίνης, 2005
  • Συμμετοχή στην Έκθεση φωτογραφίας του 5ου Γυμνασίου Κατερίνης, 2000
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

«Εισαγωγή στην Προφορική Ιστορία. Σεμινάριο Ένωσης Προφορικής Ιστορίας»

Δελτίο τύπου


 

"Η Πιερία στην εποχή της απελευθέρωσης (1912)", θέμα του 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Εστίας Πιερίδων Μουσών,που πραγματοποιήθηκε στις 2 - 4 Νοεμβρίου 2012 στην Κατερίνη.Τα Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πιερίας συμμετείχαν ως συνεργαζόμενος φορέας στις εργασίες του, η προϊσταμένη κα. Μαρία Χρυσοχοΐδου με εισήγηση της παρουσίασε την υπηρεσία.

Πρακτική άσκηση

Τα  Γ.Α.Κ.- Αρχεία Ν. Πιερίας , από το 2004, συνεργάζονται με Τμήματα Πανεπιστημίων στον τομέα της πρακτικής άσκησης φοιτητών. Συγκεκριμένα έχουν συνεργαστεί με τους εξής ακαδημαϊκούς φορείς: 
                          
Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα  Αρχειονομίας & Βιβλιοθηκονομίας και Τμήμα Ιστορίας

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο  Αθηνών – Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

ΤΕΙ Θεσσαλονίκης – Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης